Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa
Rèm cầu vồng mã 03 1,020,000
 1,020,000