Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa
Rèm cuốn - RC16 250,000
 250,000