Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa
Rèm sáo gỗ - RSG1 690,000
 690,000