Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa
Rèm vải nghệ thuật - RVNT4 1,000,000
 1,000,000