Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền Xóa
Rèm Orê - ROR1 650,000
 650,000