Tên công ty
Hotline: 0989 38 6899
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: Email: remhanoigroup@gmail.com 024 22 386 899 / 0989 386 899
Hỗ trợ khách hàng
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
A. Điều kiện để được bảo hành

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu:
+ Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
+ Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực
+ Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
+ Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua
+ Tem bảo hành (và tem niêm phong) của nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

2. Sản phẩm không được bảo hành khi:
+ Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục a.
+ Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành
+ Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành
+  Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm làm sản phẩm không giống với hình dạng ban đầu.
+ Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất

B. Thời hạn bảo hành
Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng được quy định rõ trên phiếu bảo hành.